ყავის გლობალური ექსპერტი
Jacobs-ის მარცვლის სტაბილური ხარისხი
ინოვაციური გადაწყვეტილებები

JDEP Professional

- ეს არის

იაკობს დაუ ეგბერტს პროფეშენალი (JDEP) – არის იაკობს დაუ ეგბერტსის (JDE) ბიზნესის მიმართულება, რომელიც კონცენტრირდება B2B გადაწყვეტილებებზე: «ყავა, როგორც ბიზნესი» და «ყავა, როგორც სერვისი».

იაკობს დაუ ეგბერტს პროფეშენალის (JDEP) მიზანია დაეხმაროს კლიენტებს ყავის ეფექტური ბიზნესის ჩამოყალიბებაში, რათა ყავა მათთვის გახდეს მომსახურების დიფერენცირების მნიშვნელოვანი ელემენტი და ხაზი გაუსვან კომპანიის სტატუსს.

იაკობს დაუ ეგბერტსის შესახებ

ყავის გლობალური ექსპერტი და სანდო პარტნიორი

იაკობს დაუ ეგბერტსის შესახებ

ყავის მაღალი და სტაბილური ხარისხი

იაკობს დაუ ეგბერტსის შესახებ

ახალი ინოვაციური ყავის აპარატები ყავის სასმელების ფართო ასორტიმენტით

იაკობს დაუ ეგბერტსის შესახებ

ყავის ბიზნესი მომსახურების სრული სპექტრით

იაკობს დაუ ეგბერტსის შესახებ

თქვენი ყავის ბიზნესის მართვა (ტელემეტრია) და ხარისხიანი, დროული მომსახურება